Spis Treści

 

Podziękowania XI

Słownik terminów XIII

Wstęp 31

 

CZĘŚĆ I


Price Action 73

Rozdział 1

Zróżnicowanie price action: od silnych trendów po rozbudowane
konsolidacje 95

Rozdział 2

Świece trendowe, świece doji oraz ruchy kulminacyjne 99

Rozdział 3

Wybicia, strefy konsolidacyjne, testowanie istotnych poziomów
cenowych i formacje odwrócenia 119

Rozdział 4

Podstawowe informacje o świecach sygnalnych, świecach wejściowych
i formacjach świecowych 127

Rozdział 5

Reversal bary jako świece sygnalne 135

Rozdział 6

Inne rodzaje świec sygnalnych 149

Rozdział 7

Outside bary 213

Rozdział 8

Znaczenie ceny zamknięcia w procesie formowania świecy 229

Rozdział 9

Fundusze ETF oraz wykresy odwrócone 235

Rozdział 10

Drugie wejścia 239

Rozdział 11

Późne wejścia 245

Rozdział 12

Ewolucja formacji giełdowych 249

 

CZĘŚĆ II


Linie trendu i kanały trendowe 255

Rozdział 13

Linie trendu 259

Rozdział 14

Linie kanału trendowego 275

Rozdział 15

Kanały trendowe 287

Rozdział 16

Mikrokanały trendowe 323

Rozdział 17

Lokalne szczyty i dołki oraz inne istotne poziomy cenowe 345

 

CZĘŚĆ III


Trendy 351

Rozdział 18

Przykładowe sygnały dla transakcji zgodnych z kierunkiem trendu 367

Rozdział 19

Charakterystyka silnego trendu 387

Rozdział 20

Ruchy dwuodcinkowe 401

 

CZĘŚĆ IV


Rodzaje ruchów trendowych 405

Rozdział 21

Formacja impulsu i kanału 407

Rozdział 22

Formacja wielu konsolidacji 449

Rozdział 23

Trend od otwarcia oraz trend małych cofnięć 477

Rozdział 24

Dzień odwrotu 515

Rozdział 25

Dzień wznowienia trendu 525

Rozdział 26

Formacja schodów: szeroki kanał trendowy 535